ข้อแตกต่างระหว่างคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

ข้อแตกต่างระหว่างคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม Inverter เทียม กับ Inverter แท้
compare inverter compressors จากการเปรียบเทียบ เห็นได้ชัดเจนว่า คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม Inverter แท้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งระบายความร้อนได้ดีกว่า ปรับความเร็วรอบได้มากกว่า และประหยัดไฟมากกว่า นอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่น้อยกว่า เนื่องจาก
 
มอเตอร์ในระบบ Inverter แท้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง จึงมีความทนทานมากกว่า ส่วนมอเตอร์ในระบบ Inverter เทียมนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง เมื่อเกิดปัญหาระบายความร้อนไม่ทัน ความร้อนจึงสะสมที่มอเตอร์ ทำให้มอเตอร์มีโอกาสไหม้สูงมาก
แต่ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ทุกท่านปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมทุกครั้ง เพื่อความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานนะคะ
Visitors: 40,139